Opdrachten

  • Freelance docent PGW, GPM, PMK, Diversiteit, Expressief talent en Wijkgericht werken bij Capabel Onderwijs Groep

  • Beheer website www.praktijkonderwijs.nl en InfoFlits

  • Secretaris Platform Praktijkonderwijs

  • Organisatie PrO-dag 2017

  • Ontwikkelaar en hoofddocent opleiding Meesterlijk leermeesterschap

  • Organisatie van de PrO- dagen 2015 en 2016

  • Netwerkbegeleider bij het invoeren van het curriculum PrO

  • Relatie gelegd tussen het curriculum PrO met betrekking tot de domeinen Wonen, Vrije tijd en Burgerschap en de te toetsen doelen in het IVIO toets materiaal met als resultaat een document met doelen voor kennis- en praktijktoetsen (een samenwerking met Ina Berlet, in opdracht van IVIO- Examenbureau)

  • Format 'HetOPP in het IOP' opgesteld (in opdracht van Platform Praktijkonderwijs)
  • Curriculum PrO opgesteld (een samenwerking met Ina Berlet, in opdracht van het Platform Praktijkonderwijs)