Meesterlijk leermeesterschap

In het onderwijs is veel behoefte aan vakmensen uit de praktijk die leerlingen kunnen voorbereiden op bijvoorbeeld het uitoefenen van werkzaamheden op de arbeidsmarkt. Scholen maken daarbij steeds meer gebruik van leermeesters, vakmensen die hun ervaring meenemen vanuit de werkelijke arbeidsmarkt. Deze vakmensen kunnen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het onderwijs in de praktijkvakken in o.a. het praktijkonderwijs. Ze hebben vaak onvoldoende vooropleiding om te beginnen aan een lerarenopleiding voor een tweedegraads bevoegdheid.

Voor het behoud van deze vakmensen is de opleiding Meesterlijk leermeesterschap opgezet.

De opleiding is destijds ontwikkeld in het kader van de Regionale opleidingsschool Westfriesland (www.rowf.nl)

Er zijn twee opleidingsvarianten:

1.Deeltijd opleiding tot leermeester voor hetPraktijkonderwijs

2.Opleiding tot leermeester voor het voortgezet onderwijsvia afstandsleren

De deeltijdopleidingwordt uitgevoerd in samenwerking met een hoge school:

-Onderwijs in Praktijk is de opleiding gevende

- de desbetreffende hoge school neemt het examen af en certificeert

De prijs voor de gehele opleiding is €3550, -

De deeltijdopleiding omvat 24 bijeenkomsten van drie uur en heeft een looptijd van twee jaar.

De laatste tranches zijn echter op verzoek van de deelnemers in een verkorte uitvoering gedaan te weten een jaar. De bijeenkomsten zijn dan langer van tijdsduur maar minder frequent.

De leslocatie is afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen. Een minimale deelname van acht deelnemers is gewenst om de opleiding door te kunnen laten gaan.

Er is ruimte om de lesinhoud aan te passen aan de vraagstelling van de scholen/ deelnemers.

De opleiding geeft een bekwaamheid.

De 10e tranche is inmiddels van start gegaan op 24 juni 2020 met achttien deelnemers van Kompascollege, De Burcht en SG Harreveld (Aloysiusstichting)

Wil je meer informatie, neem dan even contact met mij op!