Ervaringen

  • begeleider en ondersteuner vanscholen voor praktijkonderwijsin het kader van kwaliteitszorg
  • moderator project 'Van IOP naar ITP met uitstroomprofiel'
  • docent Master SEN Activerend leren en Organisatie van het leerproces in de klas (Fontys OSO)
  • ontwikkelaar en hoofddocent van de opleiding 'Meesterlijk leermeesterschap'
  • schoolopleider
  • ambulant begeleider
  • teamleider
  • AVO - en praktijkdocent
  • trainer sociale vaardigheden