Curriculum PrO

In 2013 is het curriculum praktijkonderwijs ontwikkeld: een overzicht van de streef- en beheersingsdoelenvoor leerlingen in het praktijkonderwijs.